Programma Steentijddag bekend

De 28e Steentijddag vindt plaats op zaterdag 28 februari 2018 in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden. De deuren openen om 10:30u en sluiten om 17:30u. Het tussenliggende programma ziet er als volgt uit:

11.00 – 11.30 uur: Jan Willem van der Drift
Wat gebeurde er met de Neanderthalers?

11.30 – 12.00 uur: Axel Muller en Leo Tebbens
Down by the River. Well-Aijen – 7000 jaar steentijd. Landschaps-archeologisch onderzoek naar gebruik van de Maasoever tussen Aijen en Well

12.00 – 12.30 uur: Steentijdberichten I
Hans Peeters, Daan Raemaekers, Izabel Devriendt, Pir Hoebe, Marcel Niekus, Gary Nobles en Mans Schepers (Groninger Instituut voor Archeologie): Het verloren paradijs? De resultaten van 10 jaar archeologische monumentenzorg van de vroege prehistorie
Dick Schlüter: De Neanderthaler-site bij Mander (Overijssel) krijgt contouren
Yannick de Raaf: Hoog en droog: het reconstrueren van een mesolithische hut
Peter Stokkel: Wateringse Binnentuinen, een Vlaardingennederzetting op de oudste strandwal van Den Haag

12.30 – 14.00 uur: LUNCH
Tevens is het mogelijk publicaties te kopen en te verkopen en elkaar vondsten te tonen.

14.00 – 14.30 uur: Wil Roebroeks
TATORT: Untermassfeld en de vroegste bewoning van Europa

14.30 – 15.00 uur: Annemieke Verbaas
Meer dan pijlpunten: het gebruik van microlieten in Well-Aaijen

15.00 – 15.05 uur: Steentijdberichten II
Yannick Raczynski-Henk: crash-course steentijdtraining voor AMZ-archeologen zonder specifieke steentijdkennis

15.05 – 15.30 uur: THEEPAUZE

15.30 – 16.00 uur: Helle Molthof
Nieuwegein-Het Klooster: Swifterbantbewoners in het rivierengebied. Een uitdagende opgraving met bijzondere resultaten

16.00 – 16.30 uur: Theo ten Anscher
Medel-De Roeskamp: een jaar verder

De kosten voor deelname, inclusief lunch en borrel, bedragen 25 euro. U kunt zich aanmelden door het overmaken van dit bedrag op rekeningnummer NL81INGB0008987358 t.n.v. M.F. van Oorsouw, Amsterdam onder vermelding van “inschrijving 2018” en uw naam en e-mailadres. Uw betaling dient uiterlijk op 28 januari 2018 binnen te zijn. Van de betaling ontvangt u geen bevestiging.