Leestip: The Homotherium finds from Schöningen 13 II-4 – Man and the Big Cats of the Ice Age

In april dit jaar verschijnt er een fraai en interessant boekwerk over de spectaculaire sabeltandkat vondsten van de vindplaats Schöningen in Duitsland. Het boek is getiteld “The Homotherium finds from Schöningen 13 II-4  – Man and the Big Cats of the Ice Age” en stond onder redactie van Nicholas J. Conard, Kurt Felix Hillgruber, Jordi Serangeli en Thomas Terberger. Schöningen is vooral bekend als vindplaats van de houten speren, enkele honderdduizenden jaren oud, die daar gevonden zijn.

Het werk bevat o.a. de bijdragen van de deelnemers aan een Homotherium workshop die in 2015 in Schöningen gehouden werd en waarbij ook een aantal deelnemers uit de WPZ aanwezig waren. Een van de bijdragen aan die workshop werd verzorgd door Dick Mol en behandelde de vondsten van sabeltandkatten van de Noordzee, Nederland en in het bijzonder de nieuwe vondsten van de Maasvlakte. Samen met Bram Langeveld stelde hij het overzicht samen van de resten van Homotherium uit de Noordzee en van Nederland.

Bijzonderheden over dit boek en waar het te bestellen is vindt men onder de onderstaande link:

https://www.schnell-und-steiner.de/artikel_10435.ahtml?fbclid=IwAR1lv5VqPn0SmyBUDKqgkDm0Qut3TXx_CKjh-H5m08oOdZDh6UNsyonj5qM