Tweede vondst van een waterbuffel uit het Pleistoceen van Nederland

In 1997 werd de eerste vondst van een karakteristieke driehoekig gevormde hoornpit van een interglaciale waterbuffel gemeld in het tijdschrift Cranium van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren. Nu is er opnieuw, voor de tweede keer, een vondst gedaan van een waterbuffel, Bubalus murrensis (Berckhemer, 1927). De vondst werd gedaan dor René van Uum van het bezoekerscentrum Min40celsius in Varsselder, Gelderse Achterhoek. Het betreft een zwaar gefossiliseerd neurocranium met de aanhechtingen voor de hoornpitten.

De vondst werd gedaan op zondag 16 augustus 2020 op de storthopen van de vindplaats Netterden, gelegen tegen de Nederlands-Duitse grens in de  provincie Gelderland, Nederland. Op deze locatie is het zandwinbedrijf Netterden Zand en Grind BV al vele jaren actief. De tweede vondst is opgenomen in de collectie van René van Uum en is ondergebracht in het Bezoekerscentrum Min40celcius te Varsselder in de Gelderse Achterhoek. In dit centrum is een omvangrijke collectie fossiele zoogdieren van, onder anderen, de vindplaats Netterden ondergebracht (https://min40celsius.nl/). Dick Mol, René van Uum en Remie Bakker hebben een artikel samengesteld over deze unieke vondst dat zal verschijnen in het tweede nummer van dit jaar in Cranium.

 

 

Trogontherium Maasvlakte 2 project weer van start

Zaterdag 12 september waren Dick Mol, Ingrid de Bruijn, Peter de Bruijn en ondergetekende bij Historyland in Hellevoetsluis te gast. Wij waren daar om de Trogontherium collecties van onze leden Renate Wolthuis, Annemarie en Vincent Graper en Erwin van der Lee te inventariseren. Door Covid-19 heeft de inventarisatie even stilgelegen, maar met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen is het Trogontherium Maasvlakte 2 project weer opgestart.

Dit onderzoeksproject is halverwege vorig jaar opgezet met als doel de vondsten van botmateriaal van de uitgestorven beverachtige Trogontherium cuvieri van met name Maasvlakte 2 te inventariseren en te onderzoeken op variatie in grootte. Medelid van het project Bram Langeveld van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam meet hiertoe al het geschikte materiaal op. Voor een betrouwbare inventarisatie gebruiken we o.a. vergelijkingsmateriaal van T. cuvieri van het Natuurhistorisch Museum Maastricht en van een skelet van de recente bever Castor fiber van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 

De inventarisatie bevestigde weer eens hoe zorgvuldig er door onze leden verzameld en gedetermineerd wordt. Het overgrote deel van het materiaal bleek inderdaad van T. cuvieri. Slechts af en toe troffen we ook materiaal aan dat van C. fiber was. Vele tientallen gebitselementen, waaronder een aantal fraaie snijtanden, maar ook veel postcraniaal materiaal (zoals delen van wervels, dijbeenderen, bekken, middenvoetsbeenderen, enz.) van zowel volwassen als juveniele dieren werden door ons gedetermineerd en geïnventariseerd. Het materiaal dat geschikt was om op te meten werd zonder bezwaar aan ons in bruikleen meegegeven voor nader vergelijkingsonderzoek. Waarvoor onze grote dank.

Het komende jaar volgen er hopelijk nog vele inventarisatiesessies. Wederom vragen we iedereen die bereid is materiaal van Trogontherium uit de eigen collectie door ons te laten onderzoeken, dit ons te laten weten. Op de eerstvolgende WPZ-bijeenkomst zullen we de tussenresultaten van dit onderzoek presenteren.

De mens is verantwoordelijk voor het uitsterven van de grote zoogdieren, toont een nieuwe studie aan

Scientias.nl publiceerde een leesbaar verhaal over het uitsterven van zoogdieren gedurende de laatste honderd duizend jaren van de geschiedenis van de aarde. De ene keer is het de overbejaging op grote zoogdieren, de andere keer krijgt het klimaat de schuld. Nu blijkt volgens een nieuwe studie dat het tempo waarmee dieren uitsterven vele malen hoger ligt dan normaal en wij, de mensheid, wordt als schuldige aangewezen. Klik op de link hieronder voor het complete zeer lezenwaardig verhaal zoals Scientias.nl dat de ether in slingerde:

https://www.scientias.nl/nagenoeg-alle-zoogdieren-die-in-in-de-afgelopen-honderdduizend-jaar-uitstierven-zijn-door-de-mens-ten-onder-gegaan/