Verwante verenigingen

Academie voor Mineralogie

Aktieve Praktijk Archeologie Nederland

Archeologische Werkgemeenschap Nederland

Belgische Vereniging voor Paleontologie

Geologisch Evenement Amsterdam

Fossiel.net

Nederlandse Geologische Vereniging

De Paleobiologische Kring

Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie

Werkgroep Tertiaire en Kwartaire Geologie