Verslag WPZ University 1 – Zoeken

29 april 2017 Historyland, Hellevoetsluis

29 April was het zover, de eerste WPZ University bijeenkomst met als thema “Zoeken”. De jarige WPZ was te gast bij Historyland in Hellevoetsluis. Dat het programma in de smaak viel bij de leden was af te lezen aan de grote opkomst: maar liefst 70 aanwezigen! Nadat de voorzitter de leden welkom had geheten, werd het woord aan Ivan van Marrewijk gegeven.

Met zijn 16 jaar is Ivan één van de jongste sprekers tot nu toe op een bijeenkomst van de WPZ. Hij deelde met ons zijn “Geheimen van de Zandmotor” en gaf tips aangaande de weersomstandigheden, getijden, en hoe en waar te zoeken op het strand. Daarnaast toonde hij schitterende “groundshots” van zijn spectaculaire vondsten en vertelde over de bijbehorende vondstomstandigheden. Als slot gaf Ivan prijs hoe hij tot een determinatie van zijn vondsten komt.

Vervolgens nam Bram Goetheer ons mee naar de schelpenhopen van Yerseke waar hij sinds 1988 zoekt naar fossielen. Bram ving zijn voordracht aan met een uitleg over de verschillende winlocaties, met als hoofdlocatie de Steenbank. Hij legde hierbij uit dat de website Marinetraffic.com een belangrijk hulpmiddel is om de herkomst van de schelpen, en dus de vondsten, te achterhalen. Er passeerden foto’s van schitterende vondsten de revue, van fossiele schelpen tot roofdieren zoals hyena en leeuw, van artefacten van vuursteen en been tot botmateriaal van de vroeg-pleistocene walrus Alachtherium.

Helaas ging de lezing van Henk ter Steege niet door. Wegens familieomstandigheden was hij verhinderd. Wij wensen Henk namens de leden en het bestuur veel sterkte toe.

Voorzitter Dick Mol vertelde in de laatste voordracht van de dag over het in-situ opgraven van mammoeten en mastodonten. Hij legde uit wat de voordelen waren; er kan bijvoorbeeld veel informatie gehaald worden uit een skelet wat in anatomisch verband is gevonden, en ook uit het omringende sediment kunnen veel gegevens verzameld worden.
Daarnaast sprak hij over de nadelen, zoals gevaarlijke roofdieren die op de loer liggen in Namibië, en de ijzige koude in Siberië bij de opgraving van een mammoet uit de permafrost. Ook werd duidelijk dat er soms matrassen en waterkanonnen aan te pas kwamen om de fossielen aan de oppervlakte te brengen.

Als afsluiter van de ochtend deed secretaris Gideon de Jong een oproep aan de leden. Hij heeft onlangs meerdere hertenmolaren in zijn collectie ontdekt welke vegetatieresten bevatten. Bas van Geel (Hoofddocent Paleoecologie, UvA) heeft deze resten aan een pollenonderzoek onderworpen, de eerste resultaten zijn veelbelovend. Om het onderzoek uit te breiden werd de leden gevraagd om de molaren in hun collecties goed onder de loep te nemen en indien er iets wordt aangetroffen, contact op te nemen met Gideon (gdejong80@hotmail.com).

Tijdens de lunch was er gelegenheid voor determinatie van eigen vondsten. Ook de expositie “Mammoetsteppe” van Historyland is druk bezocht door de leden. Menig lid maakte foto’s van de tentoongestelde stukken ter aanvulling van de vergelijkingscollectie, of vergeleek meegebrachte vondsten ter plekke.

Rond 14:00 is het gezelschap vertrokken om niet veel later te arriveren bij parkeerplaats P5 op de Maasvlakte 2. Na een korte uitleg door Ivan van Marrewijk is de groep het strand op gegaan. Mede door het fantastische weer en goede gezelschap was het goed toeven, er zijn dan ook prachtige vondsten gedaan. Na twee uren gezocht te hebben was er een korte afsluiting van de bijeenkomst en werden de vondsten vergeleken. De fossiele resten varieerden van een naviculare van een mammoet tot een bekkenfragment van een kikker.

Voor alle foto’s van deze dag verwijzen wij u graag naar ons Flickr-album.