Fossielen determinatiedag

FlyerAv2Op 12 oktober 2014 organiseert het Oertijdmuseum in samenwerking met de WPZ, WTKG en Fossiel.net een fossielen determinatiedag. Er zullen op deze dag een grote diversiteit aan specialisten aanwezig zijn, om jouw fossielen te determineren. Alle soorten fossielen zijn dus welkom, van mammoet tot otoliet. Onze eigen WPZ bottendokters zullen hierbij ook aanwezig zijn. We hopen jullie dan ook allemaal op 12 oktober in Boxtel te zien!

WPZ partner van de Oervondst Checker

oervondstcheckerWie regelmatig op Maasvlakte 2 zoekt is wellicht al op de hoogte van het bestaan van de Oervondst Checker. Door de aanleg van Maasvlakte 2 is zand met daarin sporen van dierlijk en menselijk leven uit lang vervlogen tijden naar boven gekomen. Met de Oervondst Checker kunnen vinders hun vondst laten beoordelen door archeologen en paleontologen. Naast een indicatie over de ouderdom wordt de vondst beschreven door een expert. Hiervoor werkt het Havenbedrijf Rotterdam nauw samen met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, de archeologische dienst van de gemeente Rotterdam (BOOR) en sinds kort ook met de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ).

Het mes snijdt aan twee kanten. Vinders komen meer te weten over hun vondst en de wetenschap krijgt een beter inzicht in de diversiteit aan dierlijke en menselijke resten uit verschillende perioden in de bodem van wat nu de Noordzee is. Lees verder

KNAW Symposium 6 juni, 18 uur, Amsterdam

wsfRipples from the Big Bang: Listening to the Beginning of Time

In maart leidde een belangrijke doorbraak in het begrip van de oorsprong van het universum tot een storm van aandacht onder wetenschappers en het algemene publiek. Met behulp van een krachtige telescoop op de Zuidpool leverde een team onder leiding van astronoom John Kovac bewijs voor rimpelingen in de structuur van de ruimte-tijd geproduceerd door de oerknal, een lang gezochte voorspelling van onze meest verfijnde beschrijving van het prille heelal, de theorie van inflatie. Te midden van het wereldwijde enthousiasme over dit resultaat, suggereerden sommigen dat de champagne voortijdig werd ontkurkt. Lees verder

Invulling vacatures

Activiteiten in het NatuurhistorischBeste leden,
 
Op 29 maart vindt de ALV plaats in Rotterdam. Daarvoor hebben jullie recentelijk een uitnodiging gekregen. Daarin stond ook te lezen dat het bestuur op zoek is naar drie nieuwe leden die zich bezig willen houden met het secretariaat, fondsenwerving en het beheer van de website. De deadline voor het reageren op deze vacatures is inmiddels verstreken en het bestuur is verheugd mede te delen dat voor alle drie de functies een geschikte kandidaat gevonden is. Tijdens de komende ALV zullen deze kandidaten voorgesteld worden en indien de ALV daarin toestemt aangesteld worden als bestuurslid. De statuten vermelden dat wanneer een lid het niet eens is met (een van de) voorgestelde kandidaten hij/zij tot 24 uur voor de ALV een tegenkandidaat gesteund door ten minste 10 leden (die tijdens de ALV aanwezig moeten zijn) kan voordragen. Dit kan echter alleen bij ernstige bezwaren tegen (een van de) kandidaten. In dat geval zal de ALV moeten stemmen. Lees verder